Home Belangrijk nota turbinevliegen dd. mei 2012
nota turbine-vliegers

 

 

Uitdoofbeleid ivm vliegen met turbines.

Aangezien wij vlak langs een 1/1 vliegveld liggen en er ook een woonwijk in de nabije omgeving ligt plus onze geluidsnorm 84 dB bedraagt , kunnen wij het ons niet veroorloven dat we hiermee onze milieuvergunning zouden verliezen.

Nieuwe leden kunnen NIET meer met turbines vliegen.

Bestaande clubleden/turbinevliegers kunnen met hun turbinetoestellen vliegen indien ze beantwoorden aan volgende criteria :

1. Een aanvraag indienen om met een turbine-model te mogen vliegen bij de takencommissie. De goedgekeurde aanvraag meenemen tijdens het vliegen.

2. Het maximum vlieggewicht is beperkt tot 12 kilogram = categorie 1 ( 100 newton stuwkracht ) Voor bestaande turbinemodellen >12kg en maximum 15kg, die kunnen een uitzonderlijke toelating krijgen tot ten laatste 2017

3. Zij niet alleen komen vliegen , dus er dient ten allen tijde iemand bij te zijn die de vlucht mee kan volgen en zo nodig correcties door kan geven aan de piloot. Dit voor het geval dat er eens “ IETS “ zou gebeuren... ( laat ons hopen van niet ! )

4. Zij zich bewust zijn van de veiligheidsvoorschriften betreffende het vliegen met turbines ( denk maar aan brandblusser enzovoort )

5. De geluidsnormen gerespecteerd worden...

6. Zeker NIET boven het 1/1 vliegveld of boven de woonwijk vliegen ...

7. Beschikken over een geldig brevet voor turbinevliegen

Het bestuur

2012-05-29

 

 
Banner
Website sponsored by LUMARES - Your Creative Partner
| Copyright © 2005 - 2017 Limburgse Vleugels |
Leden : 59
Artikelen : 39
Weblinks : 1
Artikelen bekeken hits : 228739